เฟืองโม่ จำหน่ายเฟืองอุตสาหกรรม กี้เต็กเส็ง บจก.

เฟืองโม่, จำหน่ายเฟืองอุตสาหกรรมกี้เต็กเส็ง บจก.เฟืองโม่             เฟือง (Gear) เป็นเครื่องกลที่ทำงานโดยการหมุน เป็นที่รู้จักกันม

read more

ผลิตน็อตตามสั่ง

แหวนต่างๆ,  ผลิตน็อตตามสั่ง, รับทำน็อตขนาดพิเศษ : ซีพีเอ็ม ออโต้พาร์ท บจก.แหวนต่างๆ ผลิตน็อตตามสั่ง, รับทำน็อตขนาดพิเศษ, โรงงา

read more

ผลิตน็อตตามสั่ง

แหวนต่างๆ,  ผลิตน็อตตามสั่ง, รับทำน็อตขนาดพิเศษ : ซีพีเอ็ม ออโต้พาร์ท บจก.แหวนต่างๆ ผลิตน็อตตามสั่ง, รับทำน็อตขนาดพิเศษ, โรงงา

read more